Przedmiot działalności


 

 • Badanie zjawisk kulturotwórczych oraz współczesnych praktyk teatralnych.
 • Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. 
 • Prezentacja i popularyzacja współczesnego dorobku teatralnego, ze szczególnym.
 • Uwzględnieniem środowisk twórczych Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i kraju.
 • Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
 • Promowanie różnych form edukacji kulturalnej.
 • Krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna i artystyczna.
 • Budowanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy ośrodkami kultury w kraju i za granicą.
 • Organizowanie pokazów praktycznych i spotkań teoretycznych z zakresu sztuki teatru oraz dyscyplin pokrewnych.
 • Organizowanie zajęć warsztatowych w dziedzinie różnych technik teatralnych.
 • Realizacja autorskich projektów artystycznych.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej. 
 • Prowadzenie działalności wystawienniczej.
 • Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
 • Realizacja projektów edukacyjnych.
 • Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
 • Działalność instruktażowo - metodyczna.

udostępnił: OT KANA, wytworzono: 2023/05/08, odpowiedzialny/a: Rafał Foremski, wprowadził/a: Rafał Foremski, dnia: 2023/05/08 12:18:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Foremski 2023/05/08 12:18:21 nowa pozycja