Zamówienia publiczne

Przebudowa lokalu gastronomicznego - Piwnica Kany - negocjacje bez ogłoszenia

Zamawiający: Ośrodek Teatralny KANA, Pl. Śśw. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin


Prosimy o uwagę:

Załącznik nr 6 - Dokumentacja budowlana skompresowany jest jako plik .rar.

Aby go otworzyć należy uprzednio zapisać go na dysku. W tym celu należy kliknąć na nazwę pliku PRAWYM przyciskiem myszy i wybrać opcję 'Zapisz element docelowy jako...', a następnie rozpakować.
 

Zapraszamy do składania ofert.


Załączniki:

Data publikacji: 2011/09/02


Szczecin, 26.09.2011 r. 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielania zamówienia publicznego - w trybie negocjacji bez ogłoszenia - o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy na zadanie o nazwie :

„PRZEBUDOWA LOKALU GASTRONOMICZNEGO - PIWNICA KANY”
Zamawiający  Ośrodek Teatralny Kana pl. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin

uprzejmie zawiadamia o konieczności unieważnienia postępowania z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podstawą powyższego rozstrzygnięcia jest art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 

 Z poważaniem,

Dariusz Mikuła 

Dyrektor Ośrodka Teatralnego KANA


udostępnił: Ośrodek Teatralny Kana, wytworzono: 2011/09/02, odpowiedzialny/a: Dariusz Mikuła, wprowadził/a: Joanna Daniek, dnia: 2011/09/26 14:33:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Daniek 2011/09/26 14:33:07 modyfikacja wartości
Joanna Daniek 2011/09/02 13:06:53 modyfikacja wartości
Joanna Daniek 2011/09/02 11:28:15 nowa pozycja