Status prawny


Ośrodek Teatralny KANA jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miasta Szczecina nr LXIII/1186/06 z dnia 16 października 2006 działającą na warunkach i zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami) oraz Statucie Ośrodka Teatralnego Kana.

Statut prawny Ośrodka Teatralnego KANA oraz Umowa o powołaniu Instytucji Kultury

znajdują się w poniższych załącznikach >>>

Niniejszy tekst jednolity statutu Ośrodka Teatralnego KANA  został wprowadzony na mocy uchwały nr XXVIII/804/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. , Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 22.04.2013, poz. 1671


Załączniki:

udostępnił: Teatr Kana, wytworzono: 2009/02/25, odpowiedzialny/a: Dariusz Mikuła, wprowadził/a: Rafał Foremski, dnia: 2018/10/15 12:50:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Foremski 2018/10/15 12:50:25 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2015/06/25 12:03:56 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2009/04/30 13:48:47 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2009/03/14 15:32:32 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2009/03/14 15:28:39 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2009/03/14 15:12:15 modyfikacja wartości
Piotr Starzyński 2009/02/25 11:37:05 nowa pozycja