Zamówienia publiczne

Roboty budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie pomieszczeń Teatru KANA

Zamawiający: Ośrodek Teatralny Kana, pl. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin


Na prośbę jednego z oferentów dodaliśmy 'Załącznik 7 - Obmiar robót' w wersji pliku .ath

UWAGA!
Plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce. Należy zapisać go na dysku. W tym celu należy kliknąć na nazwę pliku PRAWYM przyciskiem myszy i wybrać opcję 'Zapisz element docelowy jako...'

Zapraszamy do składania ofert.Lista załączników:

Data publikacji: 2010/08/20


Szczecin dnia 06 września 2010r.

ZAWIADOMIENIE

W imieniu Dyrektora Teatru KANA,informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "Roboty budowlane polegające na przebudowie, montażu, remoncie pomieszczeń Teatru KANA" w Szczecinie, wybrana została oferta najkorzystniejsza, z najwiekszą ilością punktów.

Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:

PREFABUD -IX Piotr Jóźwiak
Zakład ogólnobudowlany- Handel
71-024 Szczecin
ul. Bukowa 24

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jerzy Napiecek


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Ośrodek Teatralny Kana, wytworzono: 2010/08/20, odpowiedzialny/a: Piotr Starzyński, wprowadził/a: Piotr Starzyński, dnia: 2010/09/07 12:22:53
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Starzyński  2010/09/07 12:22:53  modyfikacja wartości 
Piotr Starzyński  2010/09/07 11:55:26  modyfikacja wartości 
Joanna Daniek  2010/08/31 09:53:28  modyfikacja wartości 
Joanna Daniek  2010/08/24 11:48:54  modyfikacja wartości 
Joanna Daniek  2010/08/20 14:53:14  modyfikacja wartości 
Piotr Starzyński  2010/08/20 00:33:35  nowa pozycja