przejdź do treści

Przedmiot działalności


 • Badanie zjawisk kulturotwórczych oraz współczesnych praktyk teatralnych.

 

 • Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. 

 

 • Prezentacja i popularyzacja współczesnego dorobku teatralnego, ze szczególnym.

 

 • Uwzględnieniem środowisk twórczych Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i kraju.

 

 • Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.

 

 • Promowanie różnych form edukacji kulturalnej.

 

 • Krajowa i międzynarodowa współpraca kulturalna i artystyczna.

 

 • Budowanie partnerskiej sieci współpracy pomiędzy ośrodkami kultury w kraju i za granicą.

 

 • Organizowanie pokazów praktycznych i spotkań teoretycznych z zakresu sztuki teatru oraz dyscyplin pokrewnych.

 

 • Organizowanie zajęć warsztatowych w dziedzinie różnych technik teatralnych.

 

 • Realizacja autorskich projektów artystycznych.

 

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej. 

 

 • Prowadzenie działalności wystawienniczej.

 

 • Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.

 

 • Realizacja projektów edukacyjnych.

 

 • Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

 • Działalność instruktażowo - metodyczna.

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem