przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Tytuł:I etap przebudowy lokalu gastronomicznego - Piwnica Kany
Zamawiający:Ośrodek Teatralny Kana

Prosimy o uwagę:

Załącznik nr 6 - Dokumentacja budowlana jest plikiem skompresowanym.
 

Aby go otworzyć należy uprzednio zapisać go na dysku. W tym celu należy kliknąć na nazwę pliku PRAWYM przyciskiem myszy i wybrać opcję 'Zapisz element docelowy jako...', a następnie rozpakować dowolnym programem dekompresującym obsługującym format .rar.
 

Zapraszamy do składania ofert.


Data publikacji:2011/09/27
Lista załączników:
*  SIWZ na remont Piwnicy Kany 26_09_2011  [144 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Załącznik 1 - Formularz oferty 26_09_2011  [53 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy 26_09_2011  [43 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Załącznik 3 - Umowa 26_09_2011  [135 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Załącznik 6 - Dokumentacja budowlana 26_09_2011  [16.81 MB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Załącznik 4 - Wykaz osób 26_09_2011  [35 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
*  Załącznik 5 - Wykaz prac podobnych 26_09_2011  [40 KB]   Informacja o wytworzeniu danych

Szczecin 2011-10-13

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielania zamówienia publicznego - w trybie przetargu nieograniczonego - o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” na zadanie o nazwie:

„I ETAP PRZEBUDOWY LOKALU GASTRONOMICZNEGO - PIWNICA KANY”

Zamawiający, Ośrodek Teatralny Kana pl. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, uprzejmie zawiadamia, iż wybrana została oferta najkorzystniejsza, z największą ilością punktów.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

R.W.G. Spółka z o.o.
HURT-USŁUGI-PRODUKCJA
70-383 Szczecin
ul. Mickiewicza 34
 

Z poważaniem

Dariusz Mikuła

Dyrektor Ośrodka Teatralnego KANA


Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych