Zamówienia publiczne

I etap przebudowy lokalu gastronomicznego - Piwnica Kany

Zamawiający: Ośrodek Teatralny Kana


Prosimy o uwagę:

Załącznik nr 6 - Dokumentacja budowlana jest plikiem skompresowanym.
 

Aby go otworzyć należy uprzednio zapisać go na dysku. W tym celu należy kliknąć na nazwę pliku PRAWYM przyciskiem myszy i wybrać opcję 'Zapisz element docelowy jako...', a następnie rozpakować dowolnym programem dekompresującym obsługującym format .rar.
 

Zapraszamy do składania ofert.Lista załączników:

Data publikacji: 2011/09/27


Szczecin 2011-10-13

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielania zamówienia publicznego - w trybie przetargu nieograniczonego - o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” na zadanie o nazwie:

„I ETAP PRZEBUDOWY LOKALU GASTRONOMICZNEGO - PIWNICA KANY”

Zamawiający, Ośrodek Teatralny Kana pl. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, uprzejmie zawiadamia, iż wybrana została oferta najkorzystniejsza, z największą ilością punktów.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

R.W.G. Spółka z o.o.
HURT-USŁUGI-PRODUKCJA
70-383 Szczecin
ul. Mickiewicza 34
 

Z poważaniem

Dariusz Mikuła

Dyrektor Ośrodka Teatralnego KANA


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Ośrodek Teatralny Kana, wytworzono: 2011/09/27, odpowiedzialny/a: Dariusz Mikuła, wprowadził/a: Joanna Daniek, dnia: 2011/10/13 12:06:18
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Daniek  2011/10/13 12:06:18  modyfikacja wartości 
Joanna Daniek  2011/09/27 10:15:30  modyfikacja wartości 
Joanna Daniek  2011/09/27 10:09:44  modyfikacja wartości 
Joanna Daniek  2011/09/27 09:42:50  modyfikacja wartości 
Joanna Daniek  2011/09/27 09:41:44  nowa pozycja