przejdź do treści

Status prawny


Ośrodek Teatralny KANA jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miasta Szczecina nr LXIII/1186/06 z dnia 16 października 2006 działającą na warunkach i zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami) oraz Statucie Ośrodka Teatralnego Kana.

Statut prawny Ośrodka Teatralnego KANA oraz Umowa o powołaniu Instytucji Kultury

znajdują się w poniższych załącznikach >>>

Niniejszy tekst jednolity statutu Ośrodka Teatralnego KANA  został wprowadzony na mocy uchwały nr XXVIII/804/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. , Dziennik Urzędowy  Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 22.04.2013, poz. 1671Lista załączników:

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem