RODO - Ochrona danych osobowych

Informacja Administratora Danych przekazywana nadawcom korespondencji będącym osobami fizycznymi


 

W trybie Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy iż:

Administrator / dane kontaktowe administratora / Inspektora Ochrony Danych
Administratorem danych osobowych Ośrodek Teatralny Kana, ul. św. św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, tel.:+48 91 4330388, kana@kana.art.pl
Inspektor ochrony danych: iod23@kana.art.pl

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
prawnie uzasadniony interes Administratora (w szczególności: prowadzenie korespondencji) – art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia,

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest konieczne abyśmy mogli prowadzić korespondencję.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi.

Przekazywanie danych
Nie jest planowane przekazywanie danych

Prawa
Każdy ma prawo do:
1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
3. przenoszenia danych osobowych, o ile dotyczy,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 


udostępnił: OT KANA, wytworzono: 2018/07/31, odpowiedzialny/a: Rafał Foremski, wprowadził/a: Rafał Foremski, dnia: 2018/08/02 09:43:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Rafał Foremski 2018/08/02 09:43:58 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/08/02 09:37:52 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/08/02 09:37:36 modyfikacja wartości
Rafał Foremski 2018/07/31 12:48:17 nowa pozycja